داستان هاي عاشقانه

داستان های عاشقانه

اخر زندگی
زندگی یک بازی درد اور است

زندگی یک اول بی اخر است

زندگی کردیم و اما باختیم

کاخ خود را روی دریا ساختیم

لمس باید کرد این اندوه را

بر کمر باید کشید این کوه را

زندگی را با همین غم ها خوش است

با همین بیش و همین کم ها خوش است

باختیم و هیچ شاکی نیستیم

بر زمین خوردیم و خاکی نیستیم ...


برچسب‌ها: داستان های غم انگیز, زندگی درد ناک
[ شنبه بیست و سوم دی 1391 ] [ 13:46 ] [ محمد ] [ ]